Vybavení ordinace

Kromě standardního vybavení v naší ordinaci používáme:

EKGEKG přístroj – natáčí křivku, která je odrazem elektrické aktivity srdce a je rychlou, neinvazivní a ověřenou metodou vypovídající o činnosti srdce.

Glukometr – malý přístroj využívající kapky krve získané z drobného vpichu, většinou z prstu, ke stanovení aktuální hladiny cukru v krvi

CRPCUBE - přístroj k měření hodnoty CRP a INR. CRP neboli C-reaktivní protein, resp. stanovení jeho hodnoty, slouží lékaři k odlišení bakteriálního a virového zánětu přímo na místě v ordinaci lékaře během pár minut. Lékař ho využívá k rozhodnutí, zda Vám v určitých situacích naordinuje léčbu antibiotiky či nikoli. Vyšetření se provádí přímo v ordinaci z kapky krve z prstu. Díky němu je pacient správně a včas léčen a na druhé straně tak lékař předchází zbytečné ordinaci antibiotik a jejím následkům.

INRINR - neboli protrombinový či tromboplastinový čas nebo také Quickův test je test, kterým monitorujeme účinek léků na ředění krve (warfarinu). Toto vyšetření se provádí buď v laboratoři z krve odebrané ze žíly a nebo, díky metodě POCT, přímo v ordinaci z kapky krve odebrané pacientovi z prstu. Warfarinizovaní pacienti se tak během několika minut dozví výsledek i případnou změnu v užívání léku.

OSCAROscar – přístroj pro ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku – vyšetření určené hlavně pro pacienty, kteří mají kolísavý krevní tlak, syndrom bílého pláště (tzn. že u lékaře mají obvykle vysoký TK, ačkoli za jiných, běžných okolností jsou jeho hodnoty nižší) a pro pacienty, u kterých si nejsme jisti účinkem užívaných léků